On the Path to Freedom
Prostitutie

Slaap zacht

Zacht­jes val­len zijn oog­jes dicht. Op de tonen van het lied­je dat zijn mama zingt.

Ter­wijl ik wat papie­ren voor haar kopi­eer, zit de vrouw met haar baby van 10 maan­den op schoot. De baby is de hele dag al actief geweest en van de ene naar de ande­re arm ver­huisd.

Ieder­een is gek op de baby in ons inloop­huis en hij vindt het pri­ma om door ieder­een geknuf­feld en gekie­teld te wor­den.

Maar nu zit hij bij zijn mama.

Ik kijk naar dit tafe­reel­tje van een mama die weet wat ze doet. Ze krijgt haar zoon­tje rus­tig en zingt een een­to­nig lied­je dat ze steeds maar weer her­haalt. Haar zoon­tje is eerst nog aan het lachen en pro­beert te spe­len. Dan gaat hij tegen haar aan­zit­ten ter­wijl hij haar blik pro­beert te grij­pen met zijn ogen. Af en toe zak­ken zijn oog­jes dicht, maar spert hij ze met­een weer open.

Ik moet lachen als de Afri­kaan­se mama, opeens Hal­le­lu­ja door haar lied­je galmt. Het klinkt zo jui­chend en anders dan het een­to­ni­ge, en dus slaap­ver­wek­ken­de lied­je. Het kind slaapt. Hal­le­lu­ja, hij slaapt. Denk ik. Maar zo denkt zij niet. Ze wil­de gewoon even Hal­le­lu­ja zin­gen.

Een week eer­der was ik bin­nen­ge­lo­pen in het opvang­huis waar ze ver­blijft. Ze had me niet gehoord en stond voor het raam met haar baby op de arm.

My Lord is good!’ zei ze hard­op. Daar­na nog een keer, har­der. ‘My Lord is good!’ Haar zoon­tje keek met zijn stra­len­de oog­jes naar haar mond en mum­mel­de ‘nana noo!’

Ik raak steeds onder de indruk van deze vrouw. Ik vraag me af hoe het moge­lijk is dat ze zo in het leven staat, na alles wat ze heeft mee­ge­maakt.

Ik weet wat haar anwoord zou zijn, als ik het haar zou vra­gen: My Lord is good! Hal­le­lu­ja.

En ze leert het ook aan haar baby, zo klein als hij nu nog is.

De baby viel zacht­jes in slaap. Heel vei­lig in de armen van de mama. De mama die heel goed weet hoe onvei­lig het in de wereld is. Die kon uit­bre­ken uit een sys­teem van mis­bruik. En zich nu ont­wik­kelt tot een gezon­de vrouw die zich over­geeft aan God, bij wie ze weet dat ze vei­lig is.

De moe­der kent de wereld. Kent de onvei­lig­heid, kent mis­bruik, kent de inner­lij­ke pijn en de afwij­zing. Maar zij kent ook de lief­de van God, haar vader.  En die lief­de draagt ze over op haar kind. Het is die lief­de die haar gehol­pen heeft uit te bre­ken uit haar leven van misbruik.En het is die lief­de die ze door­geeft aan haar kind, en die haar kind sterk zal maken.

Slaap zacht lie­ve klei­ne baby. Er wordt op je gepast.

 

 

 

Margreet

Als social impact storyteller en schrijver wil ik je hart raken met verhalen. Verhalen die gaan over mensen die ik tegenkom. Ik kom ze tegen in mijn werkomgeving waar ik als sociale professional te maken heb met overlevers van mensenhandel en prostitutie of uitbuiting, geweld. Maar ik kom ze ook tegen in mijn vrije tijd of in mijn leven buiten mijn werk. Overal zijn mensen 'on the path 2 freedom', op zoek naar recht, naar erkenning, naar naastenliefde, naar gezien worden. Daarover schrijf ik en lees jij! Op 6 maart 2020 verscheen mijn eerste verhalenbundel 'Mozaïek'. Op 1 november 2021 startte ik mijn eigen freelance tekstbureau.