On the Path to Freedom
Zonder categorie

Onvoorwaardelijk

Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je…

Ik zie

Har­de ogen

Jouw ogen?

Je lach

klinkt niet geluk­kig

de lach van wraak op het leven

Jij hebt waar je nu voor kiest

Con­tro­le

Geen man zal nog bepa­len

zon­der jou te beta­len

Nie­mand zal nog van je pro­fi­te­ren

Geen mens zal nog zijn rech­ten op jou doen gel­den

Jij

geniet

ze eten toch nog uit je hand

je speelt ermee

onver­schil­lig

zoals nie­mand ooit voor jou

heb jij

geen mede­lij­den…

met hen, met hem, met…

jezelf

Ik kijk het aan… ik hoor ervan…

en ik weet dat ik jou nu

los moet laten

tot het moment

jouw moment

klaar om te ont­van­gen

onvoor­waar­de­lijk

lief­de

res­pect

om wie jij echt bent

op een dag

dan

wel

Geschre­ven op 31 janu­a­ri n.a.v. ont­moe­ting met meis­je dat in de 15 maan­den van bege­lei­ding voor de 3de keer weer terug­keer­de naar de pros­ti­tu­tie. Ze heeft haar mas­ker opge­zet.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *