On the Path to Freedom
Prostitutie

Onvoorwaardelijk

Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je…

Ik

Ik zie

Har­de ogen

Jouw ogen?

Je lach

niet geluk­kig

de lach van wraak op het leven

Jij

Jij kiest

Con­tro­le op het leven

Geen man zal nog bepa­len

zon­der jou te beta­len

Nie­mand nog

zal van je pro­fi­te­ren

Geen mens

heeft recht op jou

Jij

Jij geniet

ze eten toch nog uit je hand

Jij

je speelt

onver­schil­lig

Zoals nooit iemand voor jou

heb ook jij

geen mede­lij­den…

met hen, met hem, met…

jezelf

Ik

Ik kijk het aan… ik hoor ervan…

Ik weet dat ik jou

moet los­la­ten

tot het moment

jouw moment

klaar om te ont­van­gen

onvoor­waar­de­lijk

lief­de

res­pect

om wie jij echt bent

op een dag

dan

weer wel

Lief meis­je

Geschre­ven op 31 janu­a­ri n.a.v. ont­moe­ting met meis­je dat in de 15 maan­den van bege­lei­ding voor de 3de keer weer terug­keer­de naar de pros­ti­tu­tie. Ze heeft haar mas­ker opge­zet.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.