On the Path to Freedom

Media

Mijn blog wordt ook met regel­maat gepu­bli­ceerd in de media. In het voor­jaar van 2017 wer­den vier ver­kor­te ver­ha­len opge­no­men in de Wek­ker.

Eens in het kwar­taal ver­schijnt een blog in het blad van de VEG, Vlaams Evan­ge­li­sche Gemeen­ten.

Sinds eind 2017 schrijf ik twee­we­ke­lijks een blog voor www.sestra.nl

 

 

Gepu­bli­ceerd in de Wek­ker, Nieuws­blad van de CGK Neder­land, voor­jaar 2017

 

De wekker

 

PastedGraphic-1wekker column2IMG-20170402-WA0000[5166]

Blog op www.sestra.nl

De eer­ste keer

Mir­ror

Man­nen

Trans­vrouw

Uit lief­de

Zo dank­baar