On the Path to Freedom
Prostitutie

Jij bent veranderd

Ik wil ook zijn zoals zij… en zoals zij…’

In de afge­lo­pen weken ging ze door een strijd. Waar­om kon­den ande­re vrou­wen die ooit zoals zij in de pros­ti­tu­tie werk­ten en gete­kend wer­den door dit leven zo ver­an­de­ren in krach­ti­ge mooie vrou­wen die zelf iets gin­gen bete­ke­nen voor ande­ren en zij niet…

Maar liefst twee keer kwam ze met een voor­beeld van een lot­ge­no­te. Ze beschrijft hoe zij haar ooit leer­de ken­nen, hoe ze eruit­zag toen ze ach­ter de ramen stond, de har­de ogen, het afwe­ren­de karak­ter, alles om het geld. En dan nu: De ene doet op haar manier van alles om arme men­sen te hel­pen en de ande­re zoekt haar weg om lot­ge­no­ten te hel­pen. En dit omdat ze dank­baar zijn aan God, en wat zij via men­sen van Hem kre­gen wil­len door­ge­ven.

Ze kijkt me aan en ik zie dat ze er over nadenkt of ze dit zal gelo­ven of niet.

De vrouw tegen­over mij is ook ver­an­derd. Het pro­ces is nog niet klaar. Maar de ver­ge­lij­king tus­sen van­daag en nog maar 6 maan­den gele­den is gran­di­oos. Laat staan hoe het moet zijn als een van haar vroe­ge­re collega’s haar zou zien. Als ik haar dat zeg, glim­lacht ze. ‘Vind je dat echt?’. ‘Ja dat vind ik echt’. Ze kijkt me aan en ik zie dat ze er over nadenkt of ze dit zal gelo­ven of niet.

Bij een vol­gen­de afspraak begint ze heel enthou­si­ast te ver­tel­len dat het waar is.  Op straat was ze aan­ge­spro­ken door een meis­je dat haar her­ken­de uit de tijd ach­ter de ramen. Zelf werkt het meis­je er nog. ‘Jij bent zo ver­an­derd!’ zei het meis­je. Mijn clien­te lach­te en zegt dan: ‘Dat komt omdat ik niet meer in de ramen werk. Ik volg nu Jezus!’

Ter­wijl ze mij dit ver­telt, zie ik dat ze net zo is als de twee vrou­wen op wie ze wil­de lij­ken. En ik zeg het haar, ‘Kijk maar, jij wordt ook gebruikt door God om door te geven wat jij hebt gekre­gen.’ Ze straalt. En ik ben blij met dit domi­no-effect.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

One Comment