On the Path to Freedom
 • Opa

  Soms gaan de dagen bete­ke­nis­loos voor­bij. Maar er zijn van die dagen die je je leven lang bij je draagt. Zo’n dag is 13 decem­ber. Het was zo’n grau­we herfst­dag in de steeds don­ker wor­den­de dagen van advent voor kerst. Door de gro­te ramen van het appar­te­ment waar we woon­den, zag ik de grij­ze jach­ti­ge wol­ken op me afko­men.Het was de char­me van dat appar­te­ment. Gro­te ramen die langs twee kan­ten uit­ke­ken over het gro­te wij­de kruis­punt, waar we zowel…

 • BOOKLAUNCH

  Sinds 1 mei is hij dan ein­de­lijk ver­krijg­baar. De ver­ha­len­bun­del met tien ver­ha­len die ik schreef ter gele­gen­heid van het 10-jarig bestaan van Cherut, de orga­ni­sa­tie waar­aan ik als soci­aal wer­ker ver­bon­den ben. Mijn hoop en doel is dat deze tien ver­ha­len de har­ten en ogen ope­nen voor de pijn van de over­le­vers van pros­ti­tu­tie, uit­bui­ting en men­sen­han­del. De prach­ti­ge illu­stra­ties zijn gemaakt door Karin De Vyl­der (ook vrij­wil­li­ge mede­wer­ker bij Cherut). Een groot deel van de opbrengst van dit boek…

 • Connectie

  Daar zit ik dan. In de wacht­zaal van “Kind en Gezin” met een zwan­ge­re cli­ën­te. Zina zit naast me. De stuur­se Roe­meen­se vrouw die behal­ve Roe­meens alleen een paar woor­den Frans spreekt, maar met haar lichaams­taal goed kan com­mu­ni­ce­ren . Het is dui­de­lijk dat ze wel hulp nodig heeft, maar geen con­nec­tie wil. Ik res­pec­teer het. Wat kan ik anders doen? Mezelf opdrin­gen aan een vrouw omdat ik vind dat ze hulp nodig heeft, is tegen alle prin­ci­pes van hulp­ver­le­ning…

 • Bijna moederdag

  Deze han­di­ge en leu­ke tas­sen zijn gemaakt door dames uit onze doel­groep. Ze wor­den ver­kocht voor 13.5 euro per stuk en de opbrengst van het geld is voor de per­soon die de tas gemaakt heeft. Zo kunn… Bron: Bij­na moe­der­dag

 • Bijna moederdag

  Deze han­di­ge en leu­ke tas­sen zijn gemaakt door dames uit onze doel­groep. Ze wor­den ver­kocht voor 13.5 euro per stuk en de opbrengst van het geld is voor de per­soon die de tas gemaakt heeft. Zo kun­nen ze leren op een goe­de manier zelf stuk­je bij beet­je in hun levens­on­der­houd te gaan voor­zien. Ook zo’n leu­ke tas kopen? Nog een cadeau­tje nodig? Ze zijn ver­krijg­baar in onze kof­fie­bar ‘Kof­fieklap’, Klap­dorp 41, Ant­wer­pen of via cherutbelgium@​gmail.​com. Je mag ook in een…

 • Pray for Paris

  Pray for Paris. Slacht­of­fers en nabe­staan­den van de erg­ste aan­slag in Frank­rijk sinds WOII. Geen woor­den, behal­ve: Lord have mer­cy.