On the Path to Freedom
  • Onvoorwaardelijk

    Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je… Ik zie Har­de ogen Jouw ogen? Je lach klinkt niet geluk­kig de lach van wraak op het leven Jij hebt waar je nu voor kiest Con­tro­le Geen man zal nog bepa­len zon­der jou te beta­len Nie­mand zal nog van je pro­fi­te­ren Geen mens zal nog zijn rech­ten op jou doen gel­den Jij geniet ze eten toch nog uit je hand je speelt ermee onver­schil­lig zoals nie­mand ooit voor jou heb jij geen mede­lij­den… met hen, met…

  • Bijna moederdag

    Deze han­di­ge en leu­ke tas­sen zijn gemaakt door dames uit onze doel­groep. Ze wor­den ver­kocht voor 13.5 euro per stuk en de opbrengst van het geld is voor de per­soon die de tas gemaakt heeft. Zo kunn… Bron: Bij­na moe­der­dag

  • Bijna moederdag

    Deze han­di­ge en leu­ke tas­sen zijn gemaakt door dames uit onze doel­groep. Ze wor­den ver­kocht voor 13.5 euro per stuk en de opbrengst van het geld is voor de per­soon die de tas gemaakt heeft. Zo kun­nen ze leren op een goe­de manier zelf stuk­je bij beet­je in hun levens­on­der­houd te gaan voor­zien. Ook zo’n leu­ke tas kopen? Nog een cadeau­tje nodig? Ze zijn ver­krijg­baar in onze kof­fie­bar ‘Kof­fieklap’, Klap­dorp 41, Ant­wer­pen of via cherutbelgium@​gmail.​com. Je mag ook in een…