On the Path to Freedom
  • De dochter van de koning

    Een sprook­je over de rea­li­teit … Er waren eens een koning en een konin­gin. Ze waren heel geluk­kig met hun mooie paleis, hun goe­de onder­da­nen. Het meest geluk­kig waren ze met hun prach­ti­ge doch­ter. Hun doch­ter was hun prin­ses. Ze was ook de kroon­prin­ses. Dat bete­ken­de dat ze later de konin­gin van het land zou wor­den. Toen zij gebo­ren werd, wer­den de koning en de konin­gin de geluk­kig­ste men­sen van de wereld. Hun doch­ter was het mooi­ste meis­je dat ze…

  • Advent n.a.v. Jesaja 40

    Het is al laat. Jos­hua ligt al uren in bed maar kan niet sla­pen. Om hem heen is het don­ker maar niet stil. Vlieg­tui­gen en ande­re voer­tui­gen in en om de stad maken lawaai. Hoe­wel hij het geluid gewoon is, sinds de vele maan­den van oor­log, kan hij er niet van sla­pen. Hij is altijd alert op elk geluid. Zijn bed staat in de kel­der. Ook het bed van zijn broer en mama staat daar. Het is de vei­lig­ste plaats.…