BOOKLAUNCH"/>
On the Path to Freedom
Zonder categorie

BOOKLAUNCH

Sinds 1 mei is hij dan ein­de­lijk ver­krijg­baar. De ver­ha­len­bun­del met tien ver­ha­len die ik schreef ter gele­gen­heid van het 10-jarig bestaan van Cherut, de orga­ni­sa­tie waar­aan ik als soci­aal wer­ker ver­bon­den ben. Mijn hoop en doel is dat deze tien ver­ha­len de har­ten en ogen ope­nen voor de pijn van de over­le­vers van pros­ti­tu­tie, uit­bui­ting en men­sen­han­del.

De prach­ti­ge illu­stra­ties zijn gemaakt door Karin De Vyl­der (ook vrij­wil­li­ge mede­wer­ker bij Cherut).

Een groot deel van de opbrengst van dit boek gaat naar de wer­king van Cherut zodat we als orga­ni­sa­tie die werkt op gif­ten en pro­ject­geld nog meer kun­nen doen voor deze doel­groep.

Het was een boei­end pro­ject. Van het schrij­ven van de eer­ste zin, de feed­back van de redac­teur, het samen­wer­ken rond vorm­ge­ving en illu­stra­tie met tof­fe men­sen tot de dag dat ik dozen vol met 500 boe­ken ach­ter in mijn auto mocht laden samen met de druk­ker. Half maart zou de boek­lan­ce­ring plaats­heb­ben tij­dens de jubi­le­um­vie­ring van Cherut. Als gevolg van de Coro­na-cri­sis is dit niet door­ge­gaan. Maar de ver­ha­len­bun­del is er wel en ver­krijg­baar!

Bestel­in­for­ma­tie:

Stuur een mail­tje met uw naam en adres en ‘bestel­ling Moza­ïek’ naar cherutbelgium@​gmail.​com

Prijs: 21 euro

Ver­zend­kos­ten: 3.25 euro voor Bel­gië, 3.80 euro voor Neder­land of af te halen na afspraak.

IBAN: BE47 0689 0888 5680 m.v.v ‘Moza­ïek’ en naam (zoals in de mail)

Margreet

Als social impact storyteller en schrijver wil ik je hart raken met verhalen. Verhalen die gaan over mensen die ik tegenkom. Ik kom ze tegen in mijn werkomgeving waar ik als sociale professional te maken heb met overlevers van mensenhandel en prostitutie of uitbuiting, geweld. Maar ik kom ze ook tegen in mijn vrije tijd of in mijn leven buiten mijn werk. Overal zijn mensen 'on the path 2 freedom', op zoek naar recht, naar erkenning, naar naastenliefde, naar gezien worden. Daarover schrijf ik en lees jij! Op 6 maart 2020 verscheen mijn eerste verhalenbundel 'Mozaïek'. Op 1 november 2021 startte ik mijn eigen freelance tekstbureau.