On the Path to Freedom
  • Het systeem van gebrokenheid

    Waar­om liep je niet weg? Een vraag die ik heel vaak stel aan vrou­wen die me hun ver­haal ver­tel­len. Ver­ha­len over hun leven in de pros­ti­tu­tie. Hoe­wel elk ant­woord anders is, is de kern ook vaak het­zelf­de. Er waren rede­nen waar­om het vei­li­ger was het sys­teem waar­in ze terecht­ge­ko­men waren te laten blij­ven bestaan. Het was zoveel vei­li­ger om te blij­ven bij wat ze ken­den, waar­van ze enigs­zins wis­ten hoe het ver­loop zou zijn, zelfs al wis­ten ze dat ze…