On the Path to Freedom
  • De dochter van de koning

    Een sprook­je over de rea­li­teit … Er waren eens een koning en een konin­gin. Ze waren heel geluk­kig met hun mooie paleis, hun goe­de onder­da­nen. Het meest geluk­kig waren ze met hun prach­ti­ge doch­ter. Hun doch­ter was hun prin­ses. Ze was ook de kroon­prin­ses. Dat bete­ken­de dat ze later de konin­gin van het land zou wor­den. Toen zij gebo­ren werd, wer­den de koning en de konin­gin de geluk­kig­ste men­sen van de wereld. Hun doch­ter was het mooi­ste meis­je dat ze…

  • Lieve God, ik begrijp U niet …

    Dat gesprek God, met dat meis­je. Schich­tig was ze al een paar keer op bezoek geweest in ons inloop­huis. Echt con­tact maak­te ze niet. Pro­beer jij straks even wat aan­dacht te geven, was me gevraagd. Het even pro­be­ren aan­dacht te geven werd een open­har­tig gesprek van 1,5 uur. Een nog zo jon­ge vrouw die opeens genoeg ver­trou­wen had om alle alle pijn van al die jaren te ver­tel­len en ik luis­ter­de. God, ik luis­ter­de en in mij groei­den de vra­gen…