On the Path to Freedom
  • Onvoorwaardelijk

    Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je… Ik Ik zie Har­de ogen Jouw ogen? Je lach niet geluk­kig de lach van wraak op het leven Jij Jij kiest Con­tro­le op het leven Geen man zal nog bepa­len zon­der jou te beta­len Nie­mand nog zal van je pro­fi­te­ren Geen mens heeft recht op jou Jij Jij geniet ze eten toch nog uit je hand Jij je speelt onver­schil­lig Zoals nooit iemand voor jou heb ook jij geen mede­lij­den… met hen, met hem, met… jezelf…