On the Path to Freedom
  • Onvoorwaardelijk

    Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je… Ik zie Har­de ogen Jouw ogen? Je lach klinkt niet geluk­kig de lach van wraak op het leven Jij hebt waar je nu voor kiest Con­tro­le Geen man zal nog bepa­len zon­der jou te beta­len Nie­mand zal nog van je pro­fi­te­ren Geen mens zal nog zijn rech­ten op jou doen gel­den Jij geniet ze eten toch nog uit je hand je speelt ermee onver­schil­lig zoals nie­mand ooit voor jou heb jij geen mede­lij­den… met hen, met…