On the Path to Freedom
  • Let go, Let GOD

    “I am no lon­ger a sla­ve to fear. I am a child of God.” [dropcap]W[/dropcap]hile we are sin­ging and praying, I hear the small voi­ce next to me sin­ging the song lou­der and lou­der. I watch her. My heart is fil­led with so many mixed fee­lings when I see her sin­ging this with her eyes clo­sed and tears fal­ling from her eyes. She has been in our Shel­ter­hou­se for a few months now. It is not the first time she has fled from her pimp, but this time…

  • I Am Grateful”

    Stee­vast na elk con­tact krijg ik van haar deze reac­tie,“I am gra­te­ful”. Soms heb ik iets voor haar gere­geld, een afspraak gemaakt of een for­mu­lier inge­vuld, maar meest­al heb ik alleen maar geluis­terd naar haar ver­haal. Het ont­roert me steeds als ik later op die dag een sms’je krijg met de bood­schap: “I am gra­te­ful”. Het zijn maar van die klei­ne din­gen die ik voor haar kan doen. Ver­ge­le­ken met haar hef­ti­ge ver­le­den zijn het drup­pels op een hete plaat. Niets om dank­baar…